nieuwsbrief nieuwjaar 2018

 
                                                                                                                                                                       28 december 2017

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen…..

 

Zo begint Johannes zijn evangelie en je moet die aankondiging wel een paar keer lezen om te beseffen wat er staat. Met de geboorte van Jezus in deze wereld is het Levende Woord van God mens geworden.

Levende Woorden hebben zeggingskracht en betekenis voor ons. Ze vertellen over Gods bedoeling met ons leven en ze brengen licht. Gelukkig maar, dat Jezus mens is geworden om die betekenis uit te leggen, omdat we het anders niet zouden begrijpen. We zouden er zelf geen woorden aan kunnen geven, laat staan dat we het aan anderen zouden kunnen doorvertellen.

Jezus heeft ons woorden van Licht en Leven gegeven om een relatie met zijn Vader te kunnen hebben. Fantastisch en onvoorstelbaar dat dat mogelijk is; praten, discussiëren, argumenteren met God en luisteren, danken, accepteren en loven voor wat we terug horen.

Zo kunnen we als gebedsouders ook alles bij God brengen over de kinderen en tieners die ons zijn toevertrouwd. En dat gebeurt wereldwijd en van harte! Het gebed naar God wordt gesproken in veel talen en op veel manieren naar voorbeeld van Jezus.
Niet alleen gebedsouders raken vertrouwd met het gebedsmodel van WakeUp Deborah. Steeds meer kerken willen als gemeente rondom jongeren staan en hen laten weten dat ze er toe doen en niet gemist kunnen worden. Ze kiezen voor een relatie waar het gebed vanzelfsprekend onderdeel is en de drempel om daar met jongeren over te spreken wordt steeds kleiner. Jongeren kiezen er vaak zelf voor om een gebedsouder te willen hebben. Ze draaien soms de rollen om door ook voor hun gebedsouder te gaan bidden. Zo versterkt het gebed niet alleen de band met God, maar ook die tussen generaties in de gemeente. Dat gebeurt in Nederland en op Curaçao.

WakeUp Deborah is een wereldwijde beweging en steeds komen er landen bij uit alle werelddelen.  In Kenia, is een predikant begonnen met gebedsouders uit kerken te koppelen aan kinderen in weeshuizen. We hebben hem per post materialen gestuurd. Dat ging niet per mail, want hij moest 2 ½ uur lopen om bij een internetcafé te komen.

In Burkina Faso is de armoede ook groot, maar het geloof en vertrouwen op God is groter en de kerken worden bevestigd in hun gebed. De huiselijke conflicten met tieners nemen af en ze zijn weer gemotiveerd om naar school te gaan. Het enthousiasme om samen te bidden is groot en de onderlinge band tussen christenen wordt er enorm door versterkt.

In Australië zag een predikant het somber in dat WakeUp Deborah in zijn gemeente zou beginnen. Hij vreesde een tweedeling in de kerk, maar dit jaar gaf hij zijn vertrouwen. De gemeente organiseert nu koffieochtenden voor vrouwen uit de wijk. Ze bespreken de opvoeding van de kinderen en bidden met deze vrouwen voor hun kinderen.

In Bangladesh, in Dhaka,  hebben zich in een paar jaar tijds, ruim 1000 Deborah’s aangesloten. Daar zijn het de vrouwen die bidden. Ze komen regelmatig bij elkaar of beginnen de dag samen in gebed, om daarna aan het werk te gaan. Ze hebben Geloof, Gebed &Tieners uitgegeven in het Bengaals en gebruiken dat als studiemateriaal. Bidden tot God is een eyeopener voor de vragen en zorgen waar ze mee rond lopen over hun kinderen. Ze willen in oktober een congres organiseren.  

Komend jaar richten we ons op landen rondom Oekraïne en op de Balkan. Veel kinderen daar worden opgevangen in kinderdagverblijven en krijgen daar een maaltijd, godsdienstonderwijs, zorg en activiteiten. Hun ouders zijn in het buitenland aan het werk of zien geen kans voor hen te zorgen. We willen Geloof, Gebed & Tieners vertalen naar het Russisch en Servisch. Het kan gemeenteleden ondersteunen om vanuit de kerken kinderen te ‘adopteren’ als gebedsouder. Die hebben het nodig om te weten dat je bij God terecht kunt met dingen die je bezighouden. Ze mogen weten dat Jezus mens is geworden en woorden heeft gegeven aan Gods Liefde voor hen.

Het zou geweldig zijn om die kerken daarin te ondersteunen, bijvoorbeeld met de vertaling van de boekjes, zodat we die gratis kunnen verspreiden.
Mocht u/je een bijdrage willen geven, stuur dan een bedrag naar:
YFC EMENA
Ovv WakeUp Deborah
Rabobank IBAN: NL30 RABO 0192 3127 82
 
WakeUp Deborah is een wereldwijde beweging van biddende ouders rondom jongeren en kinderen. Wij mogen Leven en Licht van God voor hen bidden naar voorbeeld van Jezus.
We wensen je een jaar waarin God dichtbij is; dat Zijn Licht kan schijnen in het leven van onze kinderen en ze vrede en geluk mogen ervaren.
 
 
Saskia van Helden
Coördinator WakeUp Deborah