nieuwsbrief pasen 2017

 

13 april 2017


We zijn bevrijd

 

We vieren komend weekend het feest van het Leven, dat is het feest van vrijspraak van je schuld.

De laatste tijd kom ik vaak Romeinen 8 tegen; in de preek, op de Bijbelstudie en in een gesprek. In de jongste vertaling staat erboven ‘We zijn bevrijd’. Je leest die tekst wat vaker en ik stopte met lezen bij vers 3. Daar staat dat de wet machteloos is en ons niet kan redden van schuld en dood, omdat wij zondige mensen zijn…. Die zin kwam bij mij binnen; de wet die bedoeld is om het goede te laten doen, die functioneert dus niet.

Als iets niet functioneert wil je het aanpassen en verbeteren. In deze tekst denk je algauw dat er iets aan de wet mankeert. Dat er regels in de wet moeten worden aangepast en afgezwakt zodat het ons wel lukt om ernaar te leven. Maar blijkbaar ligt het niet aan de wet, maar aan ons. De wet kan niet doen waar hij voor bedoeld is omdat wij niet leven zoals God heeft bedoeld. Wij stapelen schuld op schuld.

Kan God dan niet wat meer toegeeflijk zijn als we de wet niet kunnen houden? Kan Hij niet wat meer door de vingers zien wat we aan schuld opbouwen? Nee, want dat strijdt met Zijn karakter. God is goed en in Hem is geen spoor van onvolkomenheid, van kwaad of van onrecht. Kwijtschelding van schuld betekent voor God geen gesjoemel met de wet, maar een radicale bevrijding; geen water bij de wijn, maar bloed aan het kruis. Jezus heeft ons door Zijn dood en opstanding bevrijd van onze eigen schuld. In Hem ontvangen we van God hoop op een schitterend Leven.
 
Die hoop willen we met steeds meer gelovigen uitbidden voor kinderen en jongeren. Ook in de afgelopen maanden zijn kerken begonnen met gebed voor de jeugd, naar het model van WakeUp Deborah. Elke gemeente zoekt een vorm die past bij de aard van de gemeente, de cultuur van het gebed en de groep van jongeren waarvoor gebeden wordt. Heb je belangstelling om in je kerk te beginnen, stuur ons dan een mail. We denken graag mee over de manier waarop je het gebed voor jongeren kunt vormgeven.

WakeUp Deborah verkent ook andere mogelijkheden om te bidden voor jongeren, zoals in kerkgebouwen en op scholen. Doe met ons mee, zodat elk kind, elke jongere weet dat er voor hem of haar wordt gebeden, al is het soms maar voor één keer. God gaat Zijn weg met elk kind.
 
Schitterend Paasfeest
Saskia van Helden