nieuwsbrief kerst 2016

 

 

 

21 december 2016


Met Kerst wordt vaak de lofzang van Maria of die van Zacharias uit Lucas 1 gelezen. Daarin wordt God verheerlijkt om wat Hij heeft gedaan en nog zal gaan doen in de persoon van Jezus. Zacharias profeteert over Jezus als het stralende licht uit de hemel, dat over ons opgaat en verschijnt aan allen die leven in duisternis. Jezus overwint met het Levenslicht.

Ook de profetes Deborah heeft een lied gezongen, samen met Barak, na de overwinning op de wrede  legeraanvoerder Sisera.  Ze bezingt in dat lied het verloop van die strijd. Wat opvalt is de bede waarmee ze haar lied eindigt:

“maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon”  
Rechters 5: 31b.

Ze sluit haar lied af met dit gebed, dat tegelijkertijd klinkt als een belofte. Een profetisch woord dat ook van toepassing is voor ons. Het is verbeeld in het logo van WakeUp Deborah; de opgaande zon. Kinderen van God zullen overwinnen, net als de zon die opgaat in haar kracht. Wij kunnen zelf in die overwinning gaan staan en de zege van het Licht op de duisternis vieren. We kunnen dit ook bidden voor jongeren, dat zij Lichtdragers zijn naar voorbeeld van Jezus.

We sluiten 2016 alweer bijna af en we danken God voor de groei van het gebedswerk. We mochten WakeUp Deborah presenteren in kerken, bij vrouwengroepen en aan christelijke universiteiten. De HGJB heeft vanuit het thema Samen Bijeen een introductieavond aangeboden aan de kerken om met WakeUp Deborah kennis te maken en ermee te starten in de eigen gemeenten. Bij de presentatie aan een jongerenkring stelden jongeren voor om ook te gaan bidden voor hun Deborah.

In juni organiseerden we het gebedsprogramma voor de YFC EMENA conferentie in Tsjechië. Indrukwekkend was het gebedsconcert voor de jonge vluchtelingen uit Syrië in Libanon. We deelden tekeningen uit die ze hadden gemaakt met daarop persoonlijke teksten. We waren diep geraakt door de trieste verhalen, maar er waren ook woorden van troost, want we hebben een God die hoop geeft in moeilijke tijden. We hebben ervaren dat God je uit een zee van tranen kan optillen en dat Hij daarvoor ook mensen aan elkaar geeft. We hebben de jongeren uit Syrië een kaart teruggestuurd.

 

 

Nieuw was de steun aan andere landen, zoals aan Curaçao en Burkina Faso. Via social media kunnen we goed contact onderhouden en het is heel bemoedigend om filmpjes te ontvangen met bijeenkomsten van Deborah’s en Daniels in Willemstad en in Gayéri. Het gebed voor jongeren is een grote steun voor de gezinnen. In Burkina Faso, waar jongeren weinig perspectief hebben, is het verleidelijk voor hen om in de criminaliteit verzeild te raken. We horen getuigenissen over jongeren die hun leven hebben veranderd en weer meedoen aan de activiteiten van de kerk (foto links).

 

       

 

In oktober brachten Wilma en ik een werkbezoek aan Bangladesh, een land waar een kleine 1% van de bevolking christen is. Een week lang hebben we in Dhaka vrouwengroepen en gezinnen ontmoet die dagelijks tijd nemen om te bidden voor jongeren. We bezochten een onderneming van microkrediet voor vrouwen. Zij beginnen elke werkdag met een uur van gebed en bijbelstudie voor hun kinderen, soms samen met moslima en Hindu vrouwen. We zijn naar een school en kindertehuis geweest en overal vragen ze naar een woord van bemoediging en om gebed. De week eindigde met een conferentie met 120 Deborah’s (foto rechts). We zijn zelf enorm bemoedigd door het geloofsvertrouwen en de verhalen over het werk van God in de levens van deze gezinnen .

Voor het komend jaar zijn we in gesprek over het gebed op school door jongeren en bidden met jongeren op doordeweekse dagen in de kerk.

Mocht je WakeUp Deborah willen beginnen in je kring, de kerk of in je stad, stuur ons dan een mail.

Gezegende Kerstdagen gewenst en de vrede van God voor in het nieuwe jaar.

Saskia van Helden
Coördinator WakeUp Deborah

 

 

 

Copyright © 2016, All rights reserved.

Our mailing address is: wakeupdeborah@yfc.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list