nieuwsbrief Pasen 2015

 


                                                                                                                                         2 april 2015

Beste Deborah/Daniël,

 

Wat herinnert je aan de komst van Pasen?

Is het zodra de Paashaas bij de Hema in de schappen staat en de supermarkt het Paasontbijt aanprijst? Of is het de vastentijd die je serieus neemt door 40 dagen te versoberen? Misschien is het Passiemuziek waar je dochter in meespeelt of een Lijdenspreek.

Bij mij werd de betekenis van Pasen uitvergroot op een avond in maart van Bid4Kids in Zwolle. Daar gaf Marieke Koevoet haar impressie van het boek van Beth Moore "Jouw hart, Gods huis". Ik ken het boek nog niet, maar wat ik hoorde opende mijn ogen voor wat er is gebeurd met Pasen.

In het boek staat een nauwkeurige beschrijving van de tabernakel, het heiligdom van God waar godsdienstige rituelen door de priesters werden uitgevoerd. God had heel gedetailleerd opdracht gegeven over de offerdienst, het reinigingsritueel en de kleding van de priesters, dat lees je in Leviticus. De priesters, Aaron en zijn zonen, waren het contact naar God en de manier waarop ze waren ingewijd laat de macht en heiligheid van God zien. Aan het einde van de tabernakel was de meest heilige ruimte, het heilige van het heilige. Het werd afgeschermd voor mensen door een groot gordijn, het voorhangsel genoemd. Dat beschermde je tegen het directe contact met God. Dat zou je namelijk niet overleven, omdat God daar verscheen. Slechts één keer per jaar, op de grote verzoendag, mocht de hogepriester door het voorhangsel naar binnen om het verzoeningsritueel voor alle mensen te voltrekken.

Maar dan, als Jezus aan het kruis op Golgotha de laatste adem uitblaast, scheurt het voorhangsel in de tempel, van boven tot onder, lees het in Marcus 15: 37 en 38. Er komt een opening in dat grote geborduurde gordijn van blauwpurperen- , roodpurperen- en karmozijnrode wol. De weg naar God is vanaf dat moment open voor elk mensenkind.

Stel jezelf eens voor, in de tijd van Aaron en in de tijd van nu. Je hebt iets op je hart dat je bij God wilt brengen, iets bijzonders. Vroeger ging je dan naar de tempel en bracht je eerst een offer; een groot dier als je welvarend was, een duif als je arm was of een graanoffer. De priester voerde alle rituelen uit en verder dan de entree kwam je de tabernakel niet in. Jezus redding betekent dat we nu door kunnen lopen tot we in de aanwezigheid van God zijn. Hij is onze Hogepriester en Hij heeft voor ons aan alle voorwaarden en rituelen voldaan. Elk moment van de dag kunnen we terecht in het heilige der Heilige bij God, zoals in ons gebed. Dat vind ik groot om te beseffen en groots om te ervaren, dat is Pasen!

Soms hebben we zelf ook rituelen nodig om het bidden vol te houden. Daarom ben ik blij jullie te kunnen wijzen op  Geloof, gebed & tieners, een gratis boekje over gebed voor tieners. WakeUp Deborah is initiatiefnemer van dit boekje voor ouders, jeugdwerkers en gemeenteleden die willen bidden voor tieners. Om je te helpen om dagelijks voor je tiener(s) te bidden, staan achter in het boek 31 creatieve gebedsvormen, voor elke dag van de maand één. Ze variëren van het uitbidden van Bijbelteksten tot het schrijven van een bemoediging op de spiegel. Geloof, gebed & tieners is de opvolger van 'Geloof, hoop & tieners', dat Youth for Christ in 2012 uitbracht. Daar heeft WakeUp Deborah een hoofdstuk  voor geschreven over het gebed. Er zijn duizenden exemplaren verspreid. Ik hoop dat dit boekje ook wijd verspreid wordt, dus maak het bekend in je eigen familie, kring en kerk.

 'Geloof, gebed & tieners' is gratis aan te vragen via www.wakeupdeborah.nl. Als je daar naartoe gaat, bekijk dan meteen de vernieuwde website waar Wilma aan heeft gewerkt, met een voorbeeld voor een gebedsdagboek. Je kunt 'Geloof, gebed & tieners'  ook bestellen via www.yfc.nl/geloofgebedtieners. Hou rekening met een wachttijd voor je bestelling binnen is.

 

We zijn trouwens benieuwd naar verhalen en getuigenissen als antwoord op jullie gebed. Sommige daarvan heb ik al gebruikt in Geloof, gebed & tieners. Er gaat immers kracht van uit en het helpt mensen om met gebed te beginnen. Stuur ze ons toe via de mail van wakeupdeborah@yfc.nl.

Tot slot zijn we blij dat Mirjam Schouten coördinator is geworden voor de stad Zwolle. Zij was de eerste kerkcoördinator in Nederland, in 2012. Zij zet nu een geloofsstap want ze wil in Zwolle met ongeveer 10.00 basisschoolkinderen en nog eens zoveel tieners, mensen aanmoedigen om te gaan bidden. Willen jullie bidden en danken voor Mirjam, dat ze de kracht en sterkte krijgt door Gods Geest om dit werk te doen.

Ik wens jullie een goede voorbereiding op Pasen. Niet vanwege de aanbiedingen uit de supermarkt, maar door in deze stille week te danken voor het offer van Jezus, waardoor we altijd in Gods aanwezigheid mogen komen.

Gezegende Paasdagen en zustergroet,

 

Saskia van Helden
Coördinator WakeUp Deborah