nieuwsbrief Kerst 2014

 Nieuwsbrief Kerst 2014

 

Advent is de tijd van verwachting en Kerstfeest is daarom ook een feest van hoop. Verwachten is nieuwsgierig zijn naar wat komt en hopen dat het niet te lang duurt. Verwachten betekent bij God dat je er op kunt rekenen. Dat is heel wat anders dan afwachten en maar kijken wat er gaat gebeuren. Nee, net als Jozef en Maria blijf je je werk doen, in de zekerheid dat er wat gaat gebeuren. Zo ging Maria haar tante bezoeken en begon Jozef met het timmeren van een wiegje.

Jezus is gekomen om Licht te brengen in een wereld waar het donker is. Wij leven vanuit die belofte en ik vind daarom de woorden van Paulus erg mooi die hij ook aan ons schrijft in Efeziërs 5: 8 en 9.

Nu ben je licht, door je bestaan van de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.

Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

 

Het is een oproep om in deze tijd van verwachting een licht te zijn; om in het licht te wandelen en om licht te brengen. Wereldwijd en dichtbij is dat wat we als mensen nodig hebben: goedheid, gerechtigheid en waarheid. Dat kan alleen als we in Jezus te blijven. Hij geeft ons daarvoor alle ruimte, zoals wanneer wij bidden.

Het is bemoedigend dat wereldwijd zoveel mensen in afhankelijkheid van God willen leven, we merken dat ook aan de groei van het gebedsnetwerk WakeUp Deborah. Deze week bijvoorbeeld kwam het bericht dat in Jeruzalem een groep Deborah's is begonnen. We zetten hun filmpje op de website.

Op onze website staat het verslag van het bezoek van WakeUp Deborah aan de Youth for Christ wereldvergadering in Thailand. Veel landen zoeken naar bidders voor de tieners waar ze mee in contact komen, in kerken, op scholen, in opvangcentra en op straat. We kunnen hen helpen door concrete voorbeelden van Deborah's en Daniels te geven van het gebed. In de Nieuwsbrief aan de landen in en rond Europa mogen we die voorbeelden noemen, waardoor mensen zelf ook idee krijgen van hoe en wat te bidden voor tieners en kinderen. Daarom het verzoek aan jullie allemaal, stuur de voorbeelden en getuigenissen van jullie gebedswerk per email aan wakeupdeborah@yfc.nl, zodat we die kunnen delen met anderen.

Dit najaar was het niet erg druk met presentaties, maar heeft het gebedswerk op andere manieren aandacht gekregen. Al langer liep ik met het idee om een dagboekje te schrijven voor ouders en ouderen die bidden voor tieners. Er zijn heel veel aansprekende dagboekjes voor tieners zelf, maar een praktische gids voor volwassenen kwam ik niet tegen. Met YfC is een boekje geschreven in de stijl van Geloof, Hoop & Tieners dat binnenkort uitkomt. Jullie krijgen daar bericht over.

De enquête met gespreksavonden over Geloof Hoop & Tieners hebben we in de vorm van een draaiboek geschikt gemaakt voor kerken. In januari gaat een gemeente in Steenwijk van start. In 5 avonden worden alle onderwerpen met ouders van tieners besproken. Natuurlijk hopen we ook dat de gemeenten met WakeUp Deborah gaan beginnen.

In november heb ik een toerustingsconferentie bijgewoond over gebed in Leuvenheim, zie http://www.biddeniseenweg.nl/blog/171-hoe-krijg-je-andere-mensen-mee-in-het-gebedswerk

Er is veel herkenning in wat we belangrijk vinden en wat we doen om gebed aan te moedigen. Daarom hebben we de EA-EZA gevraagd dit voorjaar een bijeenkomst te organiseren met andere landelijke gebedsnetwerken om te kijken waar we elkaar kunnen versterken en aanvullen.

Ondertussen gaat het gebed van elke dag door en dat is hard nodig. Niet alleen voor de kinderen die het nieuws halen omdat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, maar voor alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Bid voor hen dat ze mogen leven als kinderen van het Licht, zodat ze groeien in goedheid, eerlijkheid en trouw!

Gezellige dagen met mooie Kerstvieringen gewenst en een Nieuwjaar vol van verwachting.

Groet, Saskia van Helden.

Coördinator WakeUp Deborah

 

PS. Deze Nieuwsbrief is niet alleen voor Deborah's, maar ook voor Daniels. Steeds vaker kwam de vraag van mannen, hoe zij zich al voorbidder zullen noemen. Het voelt ongemakkelijk een Deborah te zijn, wat ik me voor kan stellen. Er zijn al verschillende ideeën geopperd, maar ik denk dat Daniel sterk tot de verbeelding spreekt als iemand die elke dag tijd nam om te bidden.