nieuwsbrief Pasen 2014

 
Nieuwsbrief Pasen 
17 april 2014
 
 
                                                            


Er schuilt altijd weer een nieuwe betekenis in het Paasevangelie, hoe vaak ik het ook hoor. Voor mij wordt dit keer het vergrootglas gelegd bij de indringende en herhaalde vraag van Jezus aan zijn vrienden: “Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen”. Het zijn woorden uit Marcus 14: 38.
 
Nadat Jezus het Laatste Avondmaal had gevierd met zijn discipelen kwam Hij bij de olijfgaard Getsemane.  Alleen Petrus, Johannes en Jacobus gingen met hem mee de tuin in. Jezus was een jonge man, 33 jaar en Hij was doodsbang voor wat zou gaan gebeuren. Hij voorzag een strijd op eeuwig leven en dood die Hij moest voeren zonder de nabijheid van zijn Vader. Juist Hij, die zo sterk was verbonden met zijn Vader, die één was met de Vader, zou verlaten worden. Het maakte Hem angstig en zo intens verdrietig, dat Hij het zijn vrienden vertelde en hen vroeg om te waken als Hij zou gaan bidden. 
Maar terwijl Jezus in zijn angst bad om een uitweg, vielen Petrus, Johannes en Jacobus in slaap. Juist in dat ene moment waarin Jezus hen vraagt om te waken en op te letten wat er gebeurt, dommelen ze weg. Dat moet een diep gevoel van eenzaamheid bij Jezus hebben gegeven. Ook als Jezus hen nog eens nadrukkelijk vraagt om te waken en te bidden, kunnen ze dat niet volhouden en vallen in slaap.
 
Mijn zus heeft een zware tijd achter de rug met veel verdriet en ernstige ziekte. Ze heeft wel een kring van bidders en wakers om haar heen; haar gezin, de gebedskring, collega’s en de kerk. Wereldwijd was er meeleven van familie, zodat op de zwaarste dagen er op alle uren van de dag voor haar werd gebeden. Ze heeft de kracht van dat gebed ervaren en we hebben het gezien; gebed tilt je boven het menselijk kunnen uit door verbondenheid, door kracht, troost en hoop. 
Op een dag, op de fiets, dringt de scene in Getsemane zich aan haar op, de knielende Jezus in die tuin. En ze beseft de enorme eenzaamheid van Jezus op dat moment. Daar op het bijna zwaarste moment van zijn leven is er niemand die voor Hem bidt of op Hem let. Voor háár waren wel 1000 mensen in gebed; er was er niet één voor Jezus. 
Haar verhaal ontroert mij, als ik denk aan die Zoon van 33 jaar die het gebed van zijn vrienden zo nodig had en het contact met zijn Vader zo indringend zocht. We hebben niet veel argumenten nodig om elkaar te vertellen hoe waardevol het gebed is voor  “onze” zonen en dochters. De tuin van Getsemane moedigt mij aan om te bidden om de nabijheid van God in hun leven, welke strijd ze ook moeten aangaan. Ik bid dat ook voor jullie als Deborah!
 
En hoe gaat het verder met de gebedsbeweging….
Sinds de Kerst is WakeUp Deborah in 2 plaatsten begonnen. In Nieuwerkerk aan de IJssel is in januari een mooie inhoudelijke startbijeenkomst geweest. Het gebedswerk wordt daar gecoördineerd door een team van vrouwen die elk hun talenten weten in te zetten: bemoediging, muziek, creativiteit en gastvrijheid en natuurlijk de aansporing tot gebed. Anja is de contactpersoon en ze schreef over de tweede bijeenkomst van Deborah’s voor ons het volgende indrukwekkende verhaal.
“ Eén van onze Deborah's is conciërge op het Revius College. Daar was een paar weken geleden een meisje in kritieke toestand op de IC, vanwege een bijna - verdrinking. Haar broer heeft het helaas niet overleefd.
Je begrijpt dat dit er echt inhakte en we geschokt waren en wat konden we anders doen dan smeken om behoud van deze leerlinge,..ze is echt doodziek geweest van de ontstekingen  in haar longen.. en dreigde te overlijden..
We hebben in een kring om deze Deborah heen gestaan die avond en haar aan onze hemelse Vader opgedragen en gezegend, om als conciërge de klasgenoten/leeftijdgenoten op te vangen en er samen mee te bidden en er voor ze te kunnen zijn..
(Ze zegt zelf dat als je dat 4 weken geleden aan haar gevraagd had, ze niet zou geloven dat ze dat allemaal heeft gedaan; rust, troost en gebed voor de kids). 
En God heeft grote wonderen gedaan..Prijs Zijn naam!!
De leerlinge mag weer thuis zijn nu en elke keer nadat het eerst zo kritiek is geweest kregen we vanaf vorige week positievere berichten en nu moet ze nog wel sterker worden maar ze leeft!! en is weer bij haar ouders thuis. Zelf de doktoren noemen het een Wonder!
We hebben een Grote God dat ontdekken we opnieuw en opnieuw..er hebben zoveel mensen voor dit meisje gebeden, ik denk dat de hemel is bestormd deze afgelopen weken! Het geeft zoveel moed en vertrouwen dat we een verhorend God hebben.
Later op de tweede avond zijn we met de beloften van God uit de Bijbel voor de kids gaan bidden. Heel indrukwekkend!”.
 
In Ermelo is een informatie avond gehouden met de bedoeling het gebedswerk onder de aandacht te brengen en voorzichtig aan te beginnen. Een avond waarin niet alleen het gebed in de gezinnen, maar ook op de scholen veel aandacht kreeg. Leerkrachten kunnen veel betekenen als biddende juf of meester voor kinderen die thuis weinig horen over God en opbloeien als ze de verhalen over Gods liefde horen.

In Zwolle was een avond georganiseerd over geloofsopvoeding waar WakeUp Deborah een workshops gaf. Er was weliswaar vooral belangstelling voor de creatieve en praktische workshops, maar de boekentafel werd druk bezocht.  
Op de conferentie Rondom het Kind hebben Wilma en ik met een stand gestaan en ongeveer 1000 flyers mogen uitdelen. Zo zijn er weer Deborah’s bijgekomen.

Als laatste was er het tv interview bij Family 7, dat je kunt bekijken op YouTube, als je de naam Saskia van Helden intikt. Een hele ontspannen manier om over gebed te vertellen en na de uitzending na te praten. Hoe Gods Geest werkt, merkte ik vorige week toen ik bericht kreeg uit Curaçao, van een vrouw die tijdens een kerkdienst de boodschap kreeg om een Deborah te zijn. Ze had het interview gezien op YouTube en wil daar graag beginnen met WakeUp Deborah. God verrast ons, in ieder geval mij regelmatig door veel grotere dingen te doen, dan ik zelf voor mogelijk zou houden. Dat bemoedigt mij op momenten dat ik geduld moet hebben in gebeden die (nog) niet zijn verhoord.

Er wordt ondertussen nagedacht met Youth for Christ over mogelijkheden om het gebedswerk verder in kerken te verspreiden en bij mensen onder de aandacht te brengen. Er is verlangen naar gebed, maar onbekendheid met wat je kunt bidden en waarvoor. Hopelijk daarover een volgende keer meer.
WakeUp Deborah is uitgenodigd om in september op de wereldbijeenkomst van Youth for Christ in Thailand workshops te organiseren over bidden voor kinderen en tieners. Op alle continenten van de wereld kun je plaatsen aanwijzen die onveilig en ongezond zijn voor kinderen; of het gaat om oorlog, honger, armoede, misbruik of vervolging. Ik zie er naar uit dat wereldwijd meer gebeden gaat worden voor deze kinderen en tieners.

Maar eerst vieren we wereldwijd het Paasfeest omdat de echte strijd al is gewonnen en omdat Jezus nu als Koning over deze wereld regeert. Ik wens jullie Gezegende Paasdagen.
 
Zustergroet, Saskia van Helden