nieuwsbrief kerst 2013

                                                                                                          


23 december 2013
 
 


Beste "Deborah",
 
De komst van Jezus naar de aarde is de komst van het Licht dat schijnt in het duister en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Gedeelte uit Johannes 1: 18.
 
Ik woon in het buitengebied van Zwolle, aan een dijk waar geen straatlantaarns staan. Het kan daar 's nachts heel erg donker zijn, zeker in de winter. Zo donker, dat je ook echt niets ziet. Wanneer er 's avonds mensen op de dijk hardlopen of fietsen, onverlicht, dan zie je ze niet. Dat levert wel eens een gevaarlijke situatie op, wanneer ik over de dijk naar huis rijd. Ik verwonder me dat mensen niet doorhebben dat ze gevaar lopen door onverlicht op de dijk te lopen. Er is maar één ding dat het duister breekt en dat is licht. Een klein fietslichtje of een lampje om de arm is ook meteen voldoende om mensen zichtbaar te maken; ze hebben daar verder niets bij nodig.
 
Jezus komst naar de wereld zet ons in het licht en de eerst die dat ziet is God zelf. Hij kijkt naar ons, door zijn Zoon. Dat licht van Jezus is zo sterk dat alles wat duisternis in ons is, totaal verbleekt. God ziet het niet meer. Dat noemen we de genade van God. Jezus is zelf het licht voor de wereld en als je hem volgt, loop je nooit meer in de duisternis en loop je dus nooit meer gevaar, Johannes 8:12.
 
Wij mogen bidden voor (onze) kinderen dat de heerlijkheid van God hen zal omstralen, zoals dat gebeurde bij de herders in het veld, die vervolgens naar Bethlehem gingen om te zien wat er gebeurd was en wat de Heer aan hen bekend had gemaakt.
We zien uit naar een nieuw jaar. Afgelopen najaar zijn we gezegend met de ontmoetingsdag waar Deborah's uit het hele land bijeen kwamen om elkaar te bemoedigen door getuigenissen en elkaar aan te sporen om te bidden en om te zegenen.
In de aanloop naar de Week van het Gebed, is er een Prayer Night, waar honderden jongeren samenkomen om te bidden voor elkaar, school, werk, kerk, familie en de wereld. WakeUp Deborah is gevraagd door de EO eens mee te denken over de vraag waar je als tieners je gebedspunten vandaag haalt. De reactie kun je binnenkort lezen op de website en gebruiken voor het jeugdwerk in je gemeente of voor gesprekken thuis.
Vanaf januari zijn er ook weer nieuwe contacten met gemeenten die willen beginnen met WakeUp Deborah in Nieuwerkerk, in Ermelo en Nunspeet. 

Dit voorjaar vervolgen we de gespreksavonden in Zwolle over het boekje Geloof, Hoop & Tieners, dat gratis is te bestellen bij Youth for Christ. De enquêtes die onder de ouders en hun tieners zijn gehouden, functioneren als een spiegel bij de besprekingen. Wanneer deze opzet helpt bij de geloofsopvoeding en het onderlinge contact wordt versterkt, willen we de opzet, inclusief de enquêtes, breder aan gaan bieden.

wakeupdeborah.nl/backstage/modules/styleit/frame_module.aspAlles wat we mogen doen is in afhankelijk van God en in de erkenning dat Hij ons leven en deze wereld leidt. We wachten op de tweede komst van Jezus naar de aarde, maar tot die tijd mogen we werken in Gods Koninkrijk, door gebed en door een gemeenschap met elkaar te vormen, wereldwijd.

Ik wens jullie Gezegende Kerstdagen met mensen die je lief zijn en een leven in Zijn Licht in het nieuwe jaar.
Dank voor jullie gebed en volharding. 
 
Saskia van Helden 
Coördinator WakeUp Deborah